DO TÝŽDŇA POD STRECHOU...

     Jednou z najväčších východ montovaných rodinných domov, je rýchlosť ich montáže na samotnom stavenisku. Fakt, že obvodové steny, priečky, ako aj ďalšie stavebné prvky sú zhotovované vo výrobnej hale, podstatne zrýchluje ich výstavbu. Jednotlivé konštrukčné prvky sú už na stavenisko dopravované s osadenými okanami, dverami a predprípravou pre vedenie rozvodov. Pripravené diely už môžu mať aj finálnu povrchovú úpravu, čo tiež podstatne skracuje čas finalizácie stavby.

     Prvou fázou realizácie je zhotovenie základovej betónovej platne. Táto môže byť aj podpivničená, prípadne sa montované diely osadzujú na už existujúce poschodie. Takto vznikne stavba, ktorá je kombináciou klasického murovaného prízemia a poschodia na báze montovaných dielov.

Na hotovú základovú dosku sa postupne osadzujú a fixujú jednotlivé stavebné dielce.

Takýmto spôsobom sú postupne uložené a zafixované všetky stavebné dielce.

Nasleduje stavba krovu a položenie strešnej krytiny. Zhotovenie hrubej stavby trvá 3 až 7 dní v závislosti od rozsahu stavby.

Po dokončení tejto fázy, sa prevádza povrchová úprava. Forma povrchovej úpravy sa volí na základe požiadaviek zákazníka. Na nasledujúcich obrázkoch vidíte hrubú stavbu pred povrchovou úpravou a s povrchovou úpravou pomocou fasádnych dosiek.

Ďalším krokom je vykončovanie interiéru, povrchová úprava stien, položenie podlahoviny, inštalácia sanity...

Všetky práce sme schopný zvládnuť v rozsahu 6 až 9 týždňov. Podla požiadavky zákazníkov je možné jednotlivé fázy po dokončení hrubej stavby realizovať aj svojpomocne. Po dokončení poslednej z nich Váš dom čaká už len na Vás a Vašu rodinu...