Už samotný názov "montované stavby" naznačuje, že sa jedná o technologický postup, ktorý sa vyznačuje vysokým stupňom prefabrikácie. Jednotlivé stavebné časti ako obvodové steny, ale aj samotné priečky sú zhotovované vo výrobnej hale. Sú do nich osadené okná, dvere a je vykonaná predpríprava pre vedenie rozvodov. Jednotlié diely môžu byť už povrchovo upravené. Výhodou montovaných stavieb na drevenej báze je samonosnosť konštrukcie (nie sú potrebné dodatočné oporné systémy).

     Materiály sa kombinujú tak, aby sa čo najlepšie využili vlastnosti každého z nich. Montované domy dodávané našou spoločnostou sa vyznačujú výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Táto vlastnosť je daná originálnou konštrukciou prefabrikovaných dielov.

Dva varianty konštrukcie obvodových stien:

Touto technológiou sa dosiahne hodnota koeficientu tepelného prestupu 0,14 W/m2K, čo je porovnatelné s murovanou stenou hrúbky 50cm, pri takmer polovičnej hrúbke.

     Medzi dalšie prednosti tejto konštrukcie patrí jej pevnosť, pružnosť, ľahké spájanie a mnoho dalších. Hlavnou výhodou je však zdravé bývanie pre Vás i Vašu rodinu. Drevo ako prírodný materiál zabezpečuje optimálnu klímu, vyrovnáva vlhkosť - je difúznym materiálom.

     Medzi hlavné výhody montovaných rodinných domov patrí:
-možnosť stavby počas celého roku - bez mokrých prác, ktoré najviac spomaľujú výstavbu
-časová, finančná, energetická úspora
-dodávka i montáž od jedného dodávateľa
-ekologicky, zdravotne nezávadné materiály
-garancia životnosti
-presnosť v detaile

     Jedinou nevýhodou je nedôvera a predsudky ľudí. Naše skúsenosti však ukazujú, že táto finanicne výhodná forma výstavby si už aj v našom regióne buduje svoje postavenie. V USA predstavuje podiel montovaných stavieb až 80% a v krajinách západnej Európy 50%. U nás tento podiel stále narastá, aj s ohľadom na stále rastúcu cenu energií.